Rådgivning & projektering

Skoglig- och ekonomisk rådgivning, projektering av skogsbilvägar.

Rådgivning och projektering

Tjänster inom rådgivning och projektering

Rådgivning

Fria Skog ger råd kring skogliga-och skogsekonomiska frågor.

Projektering kring skogsbilvägar

Projektering och ekonomiska kalkyler kring skogsbilvägar. Fria Skog utför båtnadsberäkning med tillhörande myndighetskontakter.