Planläggning & värdering av skogsfastigheter

Värdering av skogsfastigheter samt upprättande och ajourhållande av skogsbruksplaner

Värdering och planläggning

Planläggning och värdering

Värdering

Värdering av skogsfastigheter i samband med köp eller försäljning.

Skogsbruksplaner

Upprättande och ajourhållning av skogsbruksplaner. En uppdaterad skogsbruksplan är ett värde- och åtgärdsdokument som skall användas och följas.