Plantering, röjning
& markberedning

Fria Skog erbjuder tjänster inom skogsvård i form av markberedning,
plantering, röjning, skyddsdikning, dikesrensning mm

Skogsvård – plantering

Tjänster inom skogsvård

Markberedning

Markberedning skapar en gynnsam växtplats för plantan. 

Plantering

Här optimeras rätt val av planta samt att de planteras rätt.

Leverans av plant

Fria Skog förmedlar plant till dig som skogsägare.

Röjning

Röjning skapar förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen av beståndet.  

Skyddsdikning

Skyddsdikning utförs i samband med återbeskogning för att tillfälligt sänka ytvattennivån.

Dikesrensning 

Dikesrensning är en mycket viktig åtgärd att utföra på dikade marker för att bibehålla god tillväxt.