Skogstjänster

Fria Skog erbjuder ett brett utbud av skogstjänster

 
Köp av virke

Virkesköp

Fria Skog köper och säljer virke i framförallt Jämtland och Tröndelag. Köpformer är Avverkningsuppdrag, Leveransrotköp och leveransvirke.

Skogsvård

Avverkningsform

Fria Skog AB använder sig av professionella entreprenörer för gallring, slutavverkning & manuellhuggning.
 

Plantering & skogsvård

Skogsvård

Fria Skog erbjuder tjänster inom skogsvård i form av markberedning, plantering, röjning, skyddsdikning, dikesrensning mm

 
Rådgivning och projektering

Värdering & Planläggning

Värdering av skogsfastigheter samt upprättande och ajourhållande av skogsbruksplaner

Projektering och planering

Rådgivning & Projektering

Skoglig- och ekonomisk rådgivning, projektering
av skogsbilvägar.