Fria Skog AB

Fria Skog startade hösten 2004 som en följd av marknadens
behov av en fristående förmedlare av Jämtländskt virke

Fria Skog AB

 

 

 

Virkesköp, avverkning och skogsvård

Fria Skog är ett företag fritt från industriella bindningar med målsättning att erbjuda skogsägaren högsta möjliga netto på investeringar i skogsbruket. Företaget grundades av Tobias Jönsson, Pelle Sallin och Fredrik Eliasson, som alla har en gedigen erfarenhet av den Jämtländska skogen. Fria Skog ägs idag av Tobias, Pelle och Jonas Woxlägd.

Första januari 2014 förvärvades bolaget Norske Skog Jämtland AB och denna verksamhet införlivades i Fria Skog under år 2014. Februari 2015 invigdes Fria Skog Fastigheters nya kontor i Järpen. Fria Skog arbetar idag i nära samarbete med InnTre A/S samt Norske Skog Skogn A/S.

Fria Skog köper och säljer virke i framförallt Jämtland och Tröndelag. Leveransrotposter, avverkningsuppdrag, leveransvirke och rotposter är rådande köpformer. Fria Skog omsätter ca 200 000 kubikmeter rundvirke per år och erbjuder bra betalningsvillkor och hög servicenivå.

Våra entreprenörer 

Fria Skog använder sig av professionella entreprenörer för gallring och slutavverkning. De är välutbildade och med en modern maskinpark vilket borgar för effektiv och säker virkeshantering. Fria Skog utför även markberedning, skyddsdikning, plantering, röjning och gödsling. 

Fria Skog har god kompetens angående projekterande och byggande av skogsbilvägar samt underhåll av dessa. Även där har vi tillgång till professionella entreprenörer med gedigen erfarenhet. Fria Skog besitter gedigen kompetens och erfarenhet kring skoglig värdering, planläggning och ekonomisk rådgivning.